INTERNATIONAL COALITION TO PROTECT THE POLISH COUNTRYSIDE

Strefa wol;na do GMO


Contact:

Fundacja ICPPC
34-146 Stryszów 156
tel./fax.: 033 8797 114
e-mail: biuro@icppc.pl
www.icppc.pl
www.eko-cel.pl
icppc.pl/kobiety/


GMO FREE ZONES IN POLAND

Conferences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ICPPC - INTERNATIONAL COALITION TO PROTECT THE POLISH COUNTRYSIDE
MIĘDZYNARODOWA KOALICJA DLA OCHRONY POLSKIEJ WSI
Zapraszamy do serwisu Funacji ICPPPC
www.icppc.pl