baner

Dolata Zbigniew, poseł


‘…Jestem zdecydowanym przeciwnikiem ustawowego dopuszczenia do obrotu produktów GMO a w szczególności upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Dostępne już dzisiaj badania naukowe jednoznacznie wskazują, że stanowią one duże zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt jak i ludzi. Niemożliwa jest koegzystencja upraw roślin tradycyjnych i roślin GMO. Uwolnienie hodowli roślin genetycznie modyfikowanych będzie katastrofą dla polskiego rolnictwa, które ciągle jeszcze produkuje stosunkowo zdrową żywność. Zwolennicy GMO w Polsce działają w interesie wielkich koncernów typu Monsanto czy Syngenta, które liczą na miliardowe zyski osiągane kosztem polskich rolników…’ napisał Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata (PiS)

—– Original Message —–
From: c
Sent: Wednesday, December 02, 2009 1:12 AM
Subject: Ankieta – GMO

Witam,
w załączniku przesyłam wypełnioną ankietę dotyczącą GMO. (poniżej)
Pozdrawiam.
Zbigniew Dolata
Poseł na Sejm RP

PYTANIA – PROSIMY O KRÓTKIE ODPOWIEDZI – DZIĘKUJEMY!

1. Czy Pani/Pana zdaniem szansą polskiego rolnictwa i przetwórstwa jest:
a) produkcja wysokiej jakości żywności metodami tradycyjnymi i ekologicznymi?
b) produkcja niezdrowej żywności z użyciem GMO i dużej ilości środków chemicznych?

2. Czy popiera Pan/Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?

Oczywiście. Jestem członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i aktywnie działam, aby Polska była wolna od GMO. W poprzedniej kadencji pracowałem nad nowelizacjami ustaw o paszach oraz o nasiennictwie, które zakazywały stosowania GMO. W obecnej kadencji wielokrotnie zabierałem głos w tej sprawie, domagając się od rządu PO-PSL podjęcia skutecznych działań zmierzających do uczynienia z Polski kraju wolnego od GMO.

3. Czy jest Pani/Pan świadoma/y, że we wszystkich krajach, w których dopuszczono uprawy GMO nastąpiło zanieczyszczenie upraw tradycyjnych i ekologicznych pomimo stosowania odległości między tymi uprawami zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Tak.
4. Czy popiera Pani/Pan ideę całkowitego zakazu na uprawy GMO w Polsce w tym szczególnie wprowadzenia w trybie natychmiastowym zakazu upraw MON810 (idąc za przykładem Francji, Niemiec, Węgier, Austrii, Luksemburga, Grecji, Włoch)?
Tak
5. Czy jest Pani/Pan świadoma/y, że niezależne badania przeprowadzone w czterech różnych krajach europejskich (Francja, Rosja, Włochy, Austria) wykazały, że szczury i myszy karmione paszą z GMO miały poważne zmiany w komórkach wątroby, trzustki i jąder a w drugim – trzecim pokoleniu stawały się bezpłodne?
Tak. Wiele na ten temat czytam. Brałem również aktywny udział w konferencji zorganizowanej przez mój Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w marcu 2008 r. pt. „Polska wolna od GMO” podczas której wybitni profesorowie przedstawili wyniki badań naukowców polskich i światowych, z których jednoznacznie wynika, że stosowanie organizmów genetycznie modyfikowanych w rolnictwie jest groźne dla życia ludzi i zwierząt.
6. Czy poprze Pani/ Pan odrzucenie projektu nowej ustawy o GMO, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO, oszukuje Polaków wmawiając im, że jest możliwe współistnienie/sąsiadowanie upraw GM z uprawami tradycyjnymi, ignoruje stanowiska Sejmików Wojewódzkich oraz jest niezgodna z Konstytucją RP?
Tak.
7. Czy jest Pani/Pan gotowa/y wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska?
Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby Polska była krajem wolnym od GMO.

Zbigniew Dolata

Poseł na Sejm RP

Odpowiedzi prosimy odesłać na adres: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC,
34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114,
biuro@icppc.plAds Plugin created by Jake Ruston - Sponsored by WUSB54G and GPT Site.