baner

Szydło Beata, posłanka


—– Original Message —–
From: Biuro Poselskie Beaty Szydło
To: P. K.
Sent: Thursday, January 14, 2010 10:23 AM
Subject: Re: zaproszenie

Szanowni Państwo,

Pragnę serdecznie podziękować za to, że zechcieliście gościć mnie w swoim gospodarstwie. Niestety, obowiązki poselskie związane z 59. posiedzeniem Sejmu RP uniemożliwiają mi wizytę w podanym przez Państwa terminie.

Ze względu na miejsce mojego pochodzenia oraz zamieszkania znam rzeczywistość polskiego rolnictwa, jak również jego pierwszorzędne znaczenie dla zaopatrzenia całego kraju w zdrową i ekologiczną żywność. W pełni popieram wszelkie działania mające na celu ukrócenie praktyk produkcji i sprzedaży zmodyfikowanej genetycznie żywności. Uważam, że sposób gospodarowania, który Państwo prowadzą ma wpływ zarówno na zdrowie jak i świadomość coraz szerszego grona odbiorców. Korzyści wynikające z tradycyjnych metod produkcji żywności, wypracowanych przez pokolenia rolników i w pełni sprawdzonych przez ich spadkobierców, rozciągają się nie tylko na ludzi, ale na całe środowisko, chroniąc jego strukturę.

Proszę przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności na drodze dalszych działań dla zachowania tożsamości polskiej wsi.

Z poważaniem,

Beata Szydło
Poseł na Sejm RPAds Plugin created by Jake Ruston - Sponsored by WUSB54G and GPT Site.