Konferencja na rzecz Prawdziwego Rolnictwa w Oksfordzie

All photo credits: Maria Faraone, The Shape of Dialogue

Podczas Konferencji na rzecz Prawdziwego Rolnictwa w Oksfordzie nawet dużym gospodarstwom towarowym w Wielkiej Brytanii zalecano, aby powróciły do tradycyjnych metod stosowanych przez gospodarstwa mieszane...

Jadwiga Łopata i Julian Rose (Międzynardowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC) uczestniczyli w Konferencji na rzecz Prawdziwego Rolnictwa w Oksfordzie (Oxford Real Farming Conference), która miała miejsce 6-7 stycznia 2015 roku. W wydarzeniu tym wzięło udział 650 przedstawicieli różnych narodowości. Należeli do nich: tradycyjni rolnicy rodzinni, aktywiści z dziedziny żywności i ochrony środowiska, grupy nacisku społecznego, działacze ekologiczni, działacze prowadzący kampanie anty-GMO, naukowcy zajmujący się ziemią i wielu innych. Jadwiga i Julian wygłosili prelekcję zatytułowaną „Polscy rolnicy chłopscy a klika korporacyjna”, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem słuchaczy wypełnionej po brzegi sali.

Uczestnicy konferencji wyrazili prawdziwy entuzjazm i wyznaczyli wspólny cel. Centralnym punktem dyskusji była rola Stowarzyszenia Hodowli Pastwiskowej (Pasture Fed Livestock Association) w powrocie do produkcji mięsa i mleka zwierząt karmionych „wyłącznie trawą" – jest to szybko rosnący sektor przemysłu w Wielkiej Brytanii, mający na celu wytwarzanie dobrej jakości wołowiny, produktów mleczarskich i produktów hodowli owiec.

W tym samym czasie, również w Oksfordzie miała miejsce Oksfordzka Konferencja Rolnicza (Oxford Farming Conference), która odbywa się tutaj od 150 lat i jest miejscem spotkań sektora rolnego na dużą skalę stosującego agrochemię.

Ze spotkania tego dotarły do nas wieści, że dni zależności od monokulturowych, wspomaganych chemią metod produkcji zbliżają się do końca. I że musi nastąpić teraz powrót do systemów rolnych opartych na płodozmianie, w których obornik przywróci utraconą żyzność glebom, niebezpiecznie zubożałym po latach rolnictwa przemysłowego opartego na agrochemii.

To wielka zmiana! Sugeruje, że nawet dużym gospodarstwo towarowym w Wielkiej Brytanii zaleca się, aby powróciły do tradycyjnych metod stosowanych przez gospodarstwa mieszane oraz do obornika, który zapewnia żyzność nadmiernie wyeksploatowanym, toksycznym glebom.

Polscy rolnicy powinni wyciągnąć z tego lekcję: „Nie porzucajcie Waszych tradycyjnych metod. One są przyszłością”.

Jadwiga Łopata i Julian Rose styczeń, 2015

Zdjęcia z wydarzenia dostępne na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914086375270834.1073741826.480360405310

Dodatkowe informacje

!!!!!!

Używamy Cookie (Ciastka). Jeśli nie zgadzasz się na ich używanie, możesz je zablokować w swoje przeglądarce. Nie wiemy, czy strona będzie pracować prawidłowo bez ciastek. Nie zbieramy danych za pomocą tych ciastek, jednak są one używane do obsługi strony, logowania i innych rzeczy. Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi plików cookie oraz w jaki sposób można je usunąć, przeczytaj Politykę prywatności..

Jeśli nie akceptujesz opuść stronę lub zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli akceptujesz kliknij